6 lưu ý thiết kế trước khi in folder cho doanh nghiệp

6 lưu ý thiết kế trước khi in folder cho doanh nghiệp (Đăng ngày: 06/03/2017)

Đối với khách hàng in folder lần đầu, quá trình thiết kế folder có thể gặp khá nhiều rắc rối. Thiết kế sai hoặc bỏ qua yếu tố quan trọng để giảm thời gian, chi phí. In ấn Cỏ Xanh sẽ tổng hợp các lưu ý thiết kế như sau.

Trình bày file thiết kế in bìa kẹp hồ sơ

Hãy chắc chắn bạn đang hiểu được quy chuẩn thiết kế in folder. Chú ý rằng nó được thiết kế trên 1 mặt phẳng như dưới.

6 lưu ý thiết kế trước khi in folder cho doanh nghiệp
Đường xanh chỉ ra nếp gấp. Chiết cắt giảm tạo ra hình dạng folder. Có thêm các khe name card…

Gia tăng diện tích mở

6 lưu ý thiết kế trước khi in folder cho doanh nghiệp
Tăng thêm khoảng 1/8 khoảng cách mở so với mép bìa sơ mi. Điều này sẽ đảm bảo mực in đều tất cả bìa sơ mi của bạn.

Thêm các hiệu ứng thành phẩm đặc biệt

Thêm các thành phẩm như dập nổi, ép kim. Nhưng không nên sử dụng màu sắc tương phản. Còn khi ý tưởng thiết kế khác so với các mẫu có sẵn, hãy chắc chắn thảo luận với nhà in để tùy chỉnh.

Kích thước folder

Đảm bảo kích thước folder và kích thước thiết kế trên máy tính là như nhau. Thêm các thông số thiết kế vào ngay trong file in.

Xem thêm về in kẹp file/folder

Chế độ màu in

Đối với bất kỳ in folder bốn màu, đảm bảo rằng các tập tin của bạn được lưu ở chế độ CMYK.

Gửi file thiết kế

Nếu tập tin là dưới 10MB, e-mail thường thỏa đáng để gửi đi. Tuy nhiên, nếu lớ hơn, bạn nên tải lên trên trang web.

Hỏi đáp

Previous Next